www.boitrollhattan.se


Våra rutiner när du flyttar in..Vi möts och välkomnar dig när vi gemensamt gör en inflyttningsbesiktning samt att du får kvittera ut nycklar.

Genomgång av allmänna utrymmen förråd och tvättstuga, eventuellt parkeringsplats.

Då vi bor i en miljökommun är vi måna om att du sköter sopsortering enligt kommunens miljöpolicy.

Checklista
¤ Adressändring
¤ Överflyttning av elabbonnemang
¤ Överflyttning av telefon
¤ Överflyttning av bredband (Comhem)
¤ Samt eventuellt merval av kabeltv (Comhem)
Tänk även på att flytta in på tider som ej stör övriga hyresgäster.

Välkommen!Lite saker som är bra att tänka på när du flyttar..Tänk på att...
...alla utrustningsdetaljer som hör till lägenheten, såsom dörrar, hatthyllor, gardinbeslag, mm skall lämnas kvar i lägenheten.
...lägenheten skall vara väl städad och rengjord. Glöm inte balkongen och förrådsutrymmen.
...dekaler och kontaktspapper skall vara borttagna.
...heltäckande mattor utöver lägenhetens standard skall tas bort.

Besiktning


För att konstatera lägenhetens skick och att ovanstående åtgärder vidtagits, görs normalt besiktning när lägenheten är tom.
Om inte annan överenskommelse träffats med värden skall åtgärdena därför ha vidtagits före besiktningen. Skulle Du inte fullgöra skyldigheterna före avflyttningen, tvingas värden debitera Dig kostnaderna för iordningsställandet.

Nycklar


Kom ihåg att alla nycklar som hör till lägenheten skall återlämnas till hyresvärden senast kl. 12.00 avflyttningsdagen.

Checklistor


På följande sida finns checklistor för städning. Checklistorna innebär inte att Du kan låta bli att städa/rengöra detaljer som eventuellt inte finns uppräknade.

Kök
¤ Drag ut spisen och rengör sidor och bakstycke samt vägg, skåpsidor och golv.
¤ Kokplattornas kanter rengörs.
¤ Glöm inte ugnen och värmeskåpet invändigt, samt plåtar. Specialrengöringsmedel finns.
¤ Skärbrädans under- och översida rengörs.
¤ Lampkupan monteras ned och diskas.
¤ Köksskåpens in- och utsidor måste tvättas rena. Glöm inte dörrarnas överkanter.
¤ Köksfläkte eller ventil skall vara ren invändigt och utvändigt.
¤ Kyl/frys/svalskåp inklusive överskåp rengörs, avfrostas och luftas.

Grovkök
¤ Torkskåpet rengörs både invändigt och utvändigt.
¤ Tvättkorgarna skall vara rena.
¤ Skåp städas in- och utvändigt, glöm inte dörrarnas överkanter.
¤ Golvbrunnen rensas

Badrum WC
¤ Golvbrunnen rensas.
¤ WC-stolens utsidor och krök får inte glömmas.
¤ Tvättställets undersida rengörs.

Rum
¤ Heltäckningsmattor får inte finnas kvar på parkettgolv. Tag bort all mattejp.
¤ Elementen skall rengöras.
¤ Målade ytor samt fönsterkarmar och golvlister skall vara rena.
¤ Fönster tas isär och tvättas på alla sidor - även snickerier.
¤ I rum med garderober, glöm inte garderobsbackar och hyllor.
¤ Dörrar rengörs, glöm inte överkanten.

Stora checklistan
¤ Tak
¤ Väggar
¤ Armatur
¤ Fönsterkarmar
¤ Fönsterglas
¤ Fönsterbänkar
¤ Element
¤ Eluttag
¤ Garderober in- & utvändigt
¤ Dörrkarmar
¤ Dörrar
¤ Golvlister
¤ Golv
¤ Trösklar
¤ Skåp in- & utvändigt
¤ Skåpsluckor
¤ Tvättkorgar
¤ Golvbrunn
¤ Tvättbänk
¤ Badrumsskåp
¤ Ventiler
¤ Speglar
¤ Badkar
¤ Dusch
¤ Tvättställ
¤ Under & bakom badkar
¤ Spisfläkt
¤ Spis in/utvändigt
¤ Köksskåp
¤ Lådor
¤ Kylskåp in/utvändigt ¤ Diskbänk
¤ Kryddhylla


Tack för att du städat!
Nästa hyresgäst uppskattar det säkerligen.