Intresseanmälan

Önskad storlek:

Ditt namn:

Ev. medsökandes namn:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon em:

Telefon mobil:

Telefon arbete:

Arbetsplats:

E-post:

Ålder vuxna:

Ålder barn:

Arbetssituation:
Fast arbete
Säsongsarbetare
Studerande
Arbetssökande

Årsinkomst: (frivilligt)

Önskas parkering?
Nej
Ja, 1 bil
Ja, 2 bilar

Allmänt, information om dig själv:

Önskat inflyttningsdatum: